top of page
Projektijuhtimine

​Projektijuht saab osaks korraldusmeeskonnast, kes annab nõu ning kannab kogu korraldusprotsessi sh. koostab eelarve, tegevuskava ja ürituse stsenaariumi, aitab leida sobivad koostööpartnerid, suhtleb hankijatega, koordineerib abipersonali / vabatahtlike tööd, tegevusi ürituse ajal ning koostab projekti lõpus vajalikud kokkuvõtted.

bottom of page